menu

Trochę historii

Hotelik Szkolny mieści się w budynku Zespołu Szkól Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie. Obiekt został wybudowany dla seminarium nauczycielskiego w 1884r. W 1914 r. w pierwszej fazie działań wojennych gmach został ostrzelany przez Rosjan, w wyniku czego uległ zniszczeniu. Odbudowano go w latach 1923 - 1924 pozyskując fundusze przeznaczone na likwidację zniszczeń wojennych. Nowemu obiektowi szkolnemu z internatem nadano imię Hindenburgschule, który to obiekt funkcjonował do połowy lat 40, kiedy w czasie zbliżającego się frontu szkolę zamieniono na szpital. Budynek ponownie uległ dewastacji, a czego nie spowodowały działania wojenne, dokonały wycofujące się z tych terenów oddziały radzieckie. W nienaruszonym stanie pozostała tylko sala gimnastyczna, w której przez 10 lat mieściło się kino miejskie. Decyzję o odbudowie budynku podjęły władze wojewódzkie w 1953 roku. Po dwóch latach intensywnych prac, w grudniu 1955 r. szkoła była gotowa do przyjęcia uczniów. Od stycznia 1956 r. rozpoczęło swoją działalność Liceum Pedagogiczne nr 8 i od tej pory liczy się powojenna historia naszego budynku.